Základní škola Vlašim, Březinská 1702

Tkaní na stolním stavu

V naší školní družině pracuje kroužek Tkaní, kde se žáci učí základům tkaní na stolním stavu. Seznamují se zde s různými tkalcovskými technikami a tkají jednoduché bytové doplňky.