Co se u nás děje?

Návštěva Parazoo

Žáci z naší speciální třídy, která je určena pro děti se středně těžkým mentálním postižením, vyrazili v polovině listopadu společně s paní učitelkou a asistentkami na prohlídku místní paraZOO. I přes nevlídné podzimní počasí se měli možnost seznámit se živočichy, kteří v současné době v paraZOO pobývají. Viděli tedy například kunu, lišku, ježka, křečka, nutrii, vydru či veverku a spoustu jiných zajímavých živočichů. Kontakt těchto postižených dětí se zvířaty je vždy pro všechny netradičním zážitkem. Většina z dětí totiž svůj pocit nedokáže vyjádřit slovy, nýbrž pouze mimikou. Každý z nás však pozná z obličeje či z řeči jejich těla, jak obrovský zážitek ze setkání se zvířátky to pro ně je. Na jaře určitě opět za zvířátky do vlašimské paraZOO děti určitě opět vyrazí.

                                                                           učitelky a asistentky ze ZŠ Vlašim, Březinská

Návštěva Obory

Ve dnech 19. a 20. října jsme po domluvě s panem hajným Ing. Vaníčkem zavítali s našimi žáky do obory s jeleny a daňky firmy Sellier & Bellot. Trasu od naší školy žáci absolvovali pěšky v rámci cvičení v přírodě. Cestou jsme si pověděli i něco málo o historii a současnosti firmy Sellier & Bellot, neboť jsme míjeli její areál. Po příchodu k hájovně v Bolince se nás ujal pan hajný a řekl nám ty nejdůležitější informace o chovu vysoké zvěře ve zdejší oboře. Poděkoval nám také za sběr kaštanů a žaludů, do kterého se zapojila většina žáků. Pak se pan Vaníček se svými spolupracovníky vydal nalákat zvěř, aby se k nám přiblížila. Děti se usadily na připravené lavičky a v tichosti čekaly na příchod jelenů a daňků. Mezitím se nás ujala myslivkyně paní Vaníčková a sdělila nám další informace o chovaných kusech. Za malou chvíli se nám tato krásná zvířata, nalákána na dobroty, přišla ukázat. Po celou dobu i ti nejmenší bedlivě naslouchali výkladu a následně v tichosti sledovali přibližující se zvířata. Po jejich odchodu nám ještě pan Vaníček ukázal různé druhy paroží a vysvětlil, komu patří. Všem, kteří se o nás starali a umožnili nám tuto exkurzi, moc děkujeme. Po ukončení jsme se opět pěšky vydali do školy. Starší žáci zvolili cestu přes Loretu a kolem vrchu Spravedlnost a seznámili se i s historií těchto míst.

                                                                                         Učitelé a žáci ZŠ, Vlašim, Březinská

Noc s Andersenem

… u nás v Březinské jsme se pustili samostatnou cestou. Z noci jsme udělali odpoledne, termín jsme přehodili na středu před Velikonocemi a počet zúčastněných se ustálil až v den konání.

               To ale vůbec nevadilo a myslím, že se hra na hledání Kaye z pohádky o Sněhové královně všem líbila. Děti si prošly místnosti s úkoly, blížícími se těm, které musela plnit malá Gerda. Navštívily květinovou čarodějku, u které poznávaly květiny, u princezny a prince přiřazovaly zvířata k pohádkám a skládaly princeznovské puzzle, loupežnická dcerka jim uložila sestavit v chňapkách dřevěnou skládanku nebo zavázat tkaničku a u Laponky a Finky lovily a poznávaly ryby. Všechno vyvrcholilo v místnosti u zrcadla, které musely poskládat ze střepů získaných odměnou při plnění úkolů.

Ale to ještě nebyl konec… Na složeném zrcadle se objevila obrázková šifra, která po vyluštění poslala účastníky pro mrazivou sladkou odměnu.

Mgr. Radomíra Daňková

Den Země

Ve druhé polovině dubna se uskutečnil na naší základní škole projekt, kterým jsme si připomněli Den Země, jenž se od roku 1970 slaví na celém světě 22. dubna. Vypracovali jsme několik připravených pracovních listů, ve kterých se zamýšleli nad ekologickými problémy celé planety i každého z nás. Za plněním úkolů jsme se vydali i do přírody, kde jsme v „hledačkách“ pátrali po různých přírodních artefaktech. Cestou jsme sbírali vhodný materiál, ze kterého jsme v hodinách pracovních činností vytvářeli hmyzí domečky. V současné době se v nich zabydluje hmyz naší školní zahrady. Uvědomili jsme si, že člověk je dílem přírody, existuje v ní, nemůže bez ní být a podle toho by se k ní měl chovat.

                                                                                              Žáci a učitelé ZŠ Březinská