O škole

Speciální pedagog a jeho asistent

V každé třídě pracuje speciální pedagog se svým asistentem. To umožňuje přistupovat ke každému dítěti individuálně dle jeho potřeb.

Bezbariérový přístup

Škola má bezbariérový přístup a výtah pro děti, které využívají pohybové kompenzační pomůcky.

Malé třídy

V našich běžných třídách je maximálně 10 dětí.Ve speciálních třídách pro těžce mentálně postižené je pouze 5 dětí.

Speciální účebny

Keramická dílna, kuchyňka, dílenské studio a také moderně vybavená učebna informatiky.

Příprava na navazující studium

Po absolvování povinné školní docházky od nás děti odcházejí do různých učebních oborů, s jejichž výběrem jim pomáháme.

Obědy a družina

Na obědy docházíme do jídelny na ZŠ Sídliště. Po vyučování je možné využít školní družinu. Školní družina je otevřena pondělí až pátek od 11.40 do 15.30 hodin.

Naše třídy

Speciální třída I.

Třídní učitelka: Mgr.  Hana Brýlová

Asistentka pedagoga: Eliška Vondrová

Speciální třída II.

Třídní učitelka: Mgr.  Markéta Hejná

Asistentka pedagoga: Marta Kuchařová

3. a 4. ročník

Třídní učitelka: Mgr. Marie Dachovská

Asistentka pedagoga: Jiřina Mikešová

 

1. a 3. ročník - logopedická třída

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Morkesová

Asistentka pedagoga:
Monika Jírová

Asistentka pedagoga: Ilona Šmerhová

 

7. a 9.ročník

Třídní učitelka: Mgr. Alena Machová

Asistentka pedagoga: Ludmila Smítková

Asistentka pedagoga: Tereza Hostková 

 

5. ročník

Třídní učitelka: Bc. Eva Arazimová

 

6. a 8.ročník

Třídní učitelka: Mgr. Radka Daňková

Asistentka pedagoga: Dagmar Pěnkavová