O škole

Speciální pedagog a jeho asistent

V každé třídě pracuje speciální pedagog se svým asistentem. To umožňuje přistupovat ke každému dítěti individuálně dle jeho potřeb.

Bezbariérový přístup

Škola má bezbariérový přístup a výtah pro děti, které využívají pohybové kompenzační pomůcky.

Malé třídy

V našich běžných třídách je maximálně 10 dětí.Ve speciálních třídách pro těžce mentálně postižené je pouze 5 dětí.

Speciální účebny

Keramická dílna, kuchyňka, dílenské studio a také moderně vybavená učebna informatiky.

Příprava na navazující studium

Po absolvování povinné školní docházky od nás děti odcházejí do různých učebních oborů, s jejichž výběrem jim pomáháme.

Obědy a družina

Na obědy docházíme do jídelny na ZŠ Sídliště. Po vyučování je možné využít školní družinu. Školní družina je otevřena pondělí až pátek od 11.40 do 15.30 hodin.

Pro rodiče

Karneval v Domečku

2.2. 2023 jsme si užili báječný karneval, který pro nás připravila ředitelka Domečku paní Homolková Pavla se svým týmem.

Zobrazit »

Harmonogram roku

Konzultační hodiny

Naše třídy

Přípravná třída ZŠ

Třídní učitelka: Šmerhová Ilona

Logopedická třída

Třídní učitelka: Mgr. Morkesová Lenka

1. ročník

Třídní učitelka: Bc. Arazimova Eva

4. a 5. ročník

Třídní učitelka: Mgr. Dachovská Marie

6. a 9. ročník

Třídní učitelka: Bc. Satránová Hana

7. a 8. ročník

Třídní učitelka: Mgr. Machová Alena

1. speciální třída

Třídní učitelka: Mgr. Hana Brýlová

2. speciální třída

Třídní učitelka: Ing. Bc. Hejná Markéta

5. speciální třída

Třídní učitelka: Hanák Magdalena

3. speciální třída
Odlochovice

Třídní učitelka:

4. speciální třída
Odlochovice

Třídní učitelka: 

Školní družina

Provoz družiny

6.30 – 8.00
11.40 – 15.30

Vedoucí vychovatelka: Mikešová Jiřina

nAŠI SPONZOŘI a projekty

Děkujeme za podporu

Tesco Stores ČR a.s.

EMCO spol. s.r.o.

PRECIOSA, a.s

VSV s.r.o. - Vlna

JIP - Papírny Větřní, a. s.