Základní škola Vlašim, Březinská 1702

Příprava žáků na budoucí povolání

Stejně jako na všech základních školách i u nás se děti připravují na svůj budoucí život. Na druhém stupni se vzdělávají ve všech všeobecně vzdělávacích předmětech, jen pracovních činností mají o dvě hodiny více – tedy celkem čtyři hodiny týdně. Připravují se především prakticky – učí se zacházet s různými nástroji v dílně, kuchyni, na školním pozemku, v odborných pracovnách, pracují na počítačích. Hochy nejvíce baví práce v dílně. Od podzimu jsme se seznamovali s různými technikami zpracování dřeva a zužitkovávali jsme různý dřevěný odpad. Ze zbytků latí a fošen jsme dřevořezbou a dřevorytinou vyrobili výzdobu do chodby v naší škole. Zobrazuje řeku s rybami a s malebným městečkem v dáli. Šikovné ruce našich žáků určitě zasluhují velkou pochvalu.  

Mgr. Alena Machová