Základní škola Vlašim, Březinská 1702

Dopravní soutěž

V pátek 15. září se žáci druhého stupně naší školy zúčastnili Dopravní soutěže mladých cyklistů v Benešově. Byla zorganizována Městskou policií Benešov pro pětičlenná družstva ze škol vyučující žáky podle §16 školského zákona. Se žáky jsme se pečlivě připravovali – trénovali na dopravním hřišti, psali různě obtížné testy z oblasti dopravních značek, řešili křižovatky, zkoušeli první pomoc při poranění. Příprava byla důkladná a podle výsledků bylo vybráno pět žáků, kteří jeli školu, a zároveň i sebe, reprezentovat. Zúčastnila se družstva ze ZŠ a PŠ Hodějovského, Benešov, ze ZŠ Smetanova, Votice a z naší ZŠ Březinská, Vlašim. Účastníci sbírali body za jízdu na kole na dopravním hřišti, vyplnili testy s dopravními značkami a pod dozorem studentek Střední odborné školy a Střední zdravotnické školy v Benešově si vzájemně obvázali „zranění“. Na vše dohlížely strážnice benešovské Městské policie a vše spravedlivě vyhodnotily. Naši žáci se velmi snažili, L. Šimánek z 6. ročníku a L. Böhm z 9. ročníku získali po součtu všech bodů 1. místo, D. Zrno ze 7. ročníku a R. Rakaš z 9. ročníku

2. místo a F. Toula z 8. ročníku 3. místo. Ze soutěže si tedy všichni odvezli zasloužené ceny, diplomy a hlavně zkušenosti. Všem žákům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

                                                                                                       Učitelé ZŠ, Vlašim, Březinská