Základní škola Vlašim, Březinská 1702

Vystoupení ZUŠ v naší škole

V pondělí 26. února 2024 jsme měli tu čest přivítat v naší škole kolektiv žáků a pedagogů ze Základní umělecké školy ve Vlašimi v čele s ředitelem školy panem Lubošem Průšou. Připravili si pro nás vystoupení, které se nám velmi líbilo. Dozvěděli jsme se o různých oborech, které je možné v ZUŠ Ve Vlašimi navštěvovat, měli jsme možnost se zaposlouchat do hudby, která se rozeznívala z různých hudebních nástrojů, o kterých jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací. Slyšeli jsme nádherné tóny houslí, violy, violoncella, saxofonu, fagotu či varhan. Kromě toho jsme slyšeli velmi zajímavou recitaci básně, v podání žáka literárně dramatického oboru, který je nedílnou součástí ZUŠ Ve Vlašimi. Na závěr tohoto báječného programu jsme si všichni společně zazpívali několik známých písniček z pohádek a dětských muzikálů. Všichni zaměstnanci i žáci naší školy jsme si vystoupení žáků a učitelů ze ZUŠ nesmírně užili a děkujeme paní Mgr. Jitce Mosesové za přípravu a realizaci tohoto vystoupení.