Základní škola Vlašim, Březinská 1702

Projekt – Ukliďme Česko

Již několik se zapojujeme do této úklidové akce, která pomáhá nám všem, udržovat čistotu našeho města a okolí. Od organizátorů akce vždy dostaneme potřebné pomůcky k úklidu – rukavice a odpadkové pytle. Každý dobrovolník je též označen samolepkou Ukliďme celé Česko. Naše žáky tak tímto způsobem učíme, jak udržovat pořádek a dbát na čistotu našeho společného okolí. V doprovodu svých vyučujících sbírají odpadky v okolí naší školy. Pytle s odpadky nám pak odvezou pracovníci Technických služeb Vlašim, za což jim velmi děkujeme. Věříme, že v blízké době se do této akce připojí co nejvíce dobrovolníků.

                                                                                         Mgr. Marie Míková

                                                                                             ředitelka školy