Základní škola Vlašim, Březinská 1702

Projekt – Šikovné ruce našich prarodičů

21. 3. 2023 se na naší škole uskutečnil projekt – Šikovné ruce našich prarodičů. V rámci této akce byli žáci seznámeni s tkalcovským řemeslem. Tkalo se na všech možných stavech – kupovaných, ale i na doma vyráběných. Všichni žáci si práci na těchto stavech vyzkoušeli a byli velice překvapeni jednoduchostí tkaní.