Základní škola Vlašim, Březinská 1702

Exkurze ve firmě Prádelna Kyselý

Ve středu 24.1.2024 jsme se zúčastnili exkurze do zdejší firmy Prádelna Kyselý, která se právem řadí mezi nejmodernější prádelny ve střední Evropě. Po příchodu do prádelny se nás ujala paní Filipová, která se o nás celé dopoledne starala. Nejprve nás seznámila s historií staré prádelny a  vznikem firmy Prádelna Kyselý. Dozvěděli jsme se plno zajímavých informací o rozvoji této firmy od jejího vzniku až do současné doby. Po krátkém bezpečnostním školení jsme absolvovali komentovanou prohlídku jedné z nejmodernějších prádelenských hal. Na závěr prohlídky nás paní Filipová vzala i do prostor skládacího finišéru, kde se připravuje oblečení pro nemocnice. Prohlídka se nám moc líbila.