Základní škola Vlašim, Březinská 1702

Den Země

Ve druhé polovině dubna se uskutečnil na naší základní škole projekt, kterým jsme si připomněli Den Země, jenž se od roku 1970 slaví na celém světě 22. dubna. Vypracovali jsme několik připravených pracovních listů, ve kterých se zamýšleli nad ekologickými problémy celé planety i každého z nás. Za plněním úkolů jsme se vydali i do přírody, kde jsme v „hledačkách“ pátrali po různých přírodních artefaktech. Cestou jsme sbírali vhodný materiál, ze kterého jsme v hodinách pracovních činností vytvářeli hmyzí domečky. V současné době se v nich zabydluje hmyz naší školní zahrady. Uvědomili jsme si, že člověk je dílem přírody, existuje v ní, nemůže bez ní být a podle toho by se k ní měl chovat.

                                                                                              Žáci a učitelé ZŠ Březinská