Základní škola Vlašim, Březinská 1702

Vystoupení žáků hudebně dramatického kroužku z MěDDM Vlašim v ZŠ Vlašim Březinská

Nádherný předvánoční čas do naší školy přišly zpříjemnit děti z hudebně dramatického
kroužku MěDDM Vlašim pod vedením paní učitelek Mgr. Jany Jeništové a Jany Filipové.
Připravily si pro nás pásmo nejenom vánočních písní, koled a básní, ale předvedly i
gymnastické cvičení. Všem se nám vystoupení moc líbilo a na závěr jsme si všichni společně
zazpívali. Výše jmenovaným paní učitelkám patří veliké díky a těšíme se na další vystoupení.