Základní škola Vlašim, Březinská 1702

Výlet SP 1 a SP 2

VÝLET S PŘEKVAPENÍM

V úterý 30. května jsme se vypravili na dobrodružnou výpravu do pro nás neznámých končin. Ráno jsme nasedli do převozového hasičského vozu a za bujarého zpěvu s veselým panem řidičem jsme projížděli postupně méně a méně známou krajinou až do malé vesničky Studený. Cestou si děti zopakovaly značky a pravidla silničního provozu. Následoval pěší pochod lesem k poutnímu místu „U Kněžny“. Trochu, ale opravdu jen malinko, jsme se báli Jóžina z bažin, o kterém nám vyprávěl náš průvodce a řidič v jedné osobě. Vyslechli jsme si příběh o zázraku, který se k místu váže, nasvačili se a umyli ve studánce. Aby nás les propustil domů, museli jsme splnit průvodcem zadaný úkol. Všichni to zvládli, a tak jsme mohli společně využít pohostinnosti naší paní učitelky, a na její zahradě si pohrát a posilnit se výtečným obědem na cestu zpět do našich domovů. Počasí nám přálo, výlet se vydařil a my se už moc těšíme na další dobrodružství, která společně prožijeme. Velký dík patří paní starostce vesnice Studený Petře Lebedové, která s námi celý den putovala a na závěr nás obdarovala malými dárečky.

            za žáky tříd ST1 a ST2 paní učitelky a paní asistentka