Základní škola Vlašim, Březinská 1702

Tradiční vánoční jarmark

Tradiční vánoční jarmark v Odlochovicích aneb na našem odloučeném pracovišti. Každoročně si děti
v rámci tvořivých dílen připravují společně se svými učitelkami a asistentkami vánoční výrobky, které
pak vystavují a popřípadě i prodávají na vánočním jarmarku v Odlochovicích.