Základní škola Vlašim, Březinská 1702

Návštěva Obory

Ve dnech 19. a 20. října jsme po domluvě s panem hajným Ing. Vaníčkem zavítali s našimi žáky do obory s jeleny a daňky firmy Sellier & Bellot. Trasu od naší školy žáci absolvovali pěšky v rámci cvičení v přírodě. Cestou jsme si pověděli i něco málo o historii a současnosti firmy Sellier & Bellot, neboť jsme míjeli její areál. Po příchodu k hájovně v Bolince se nás ujal pan hajný a řekl nám ty nejdůležitější informace o chovu vysoké zvěře ve zdejší oboře. Poděkoval nám také za sběr kaštanů a žaludů, do kterého se zapojila většina žáků. Pak se pan Vaníček se svými spolupracovníky vydal nalákat zvěř, aby se k nám přiblížila. Děti se usadily na připravené lavičky a v tichosti čekaly na příchod jelenů a daňků. Mezitím se nás ujala myslivkyně paní Vaníčková a sdělila nám další informace o chovaných kusech. Za malou chvíli se nám tato krásná zvířata, nalákána na dobroty, přišla ukázat. Po celou dobu i ti nejmenší bedlivě naslouchali výkladu a následně v tichosti sledovali přibližující se zvířata. Po jejich odchodu nám ještě pan Vaníček ukázal různé druhy paroží a vysvětlil, komu patří. Všem, kteří se o nás starali a umožnili nám tuto exkurzi, moc děkujeme. Po ukončení jsme se opět pěšky vydali do školy. Starší žáci zvolili cestu přes Loretu a kolem vrchu Spravedlnost a seznámili se i s historií těchto míst.

                                                                                         Učitelé a žáci ZŠ, Vlašim, Březinská