Základní škola Vlašim, Březinská 1702

Jarmark v Kondraci

V sobotu 30.11. 2019 se žáci 5.–8. ročníku naší školy zúčastnili vánočního jarmarku v Kondraci. Vystupovali zde během dětského programu s pásmem koled. Nejprve potěšil příchozí školní pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Mgr. Aleny Machové, která je doprovázela na kytaru a následně si publikum vyslechlo skladby zahrané na flétnu. Těmi se pochlubily členky zájmového kroužku vedeným paní vychovatelkou Bc. Evou Arazimovou. Celé pásmo mělo úspěch a tímto děkuji účinkujícím za chvályhodnou reprezentaci naší školy. Eva Arazimová