Základní škola Vlašim, Březinská 1702

Čas vánoční na odloučeném pracovišti ZŠ, Vlašim, Březinská 1702

Jsme žáci, paní učitelky a paní asistentky dvou speciálních tříd ZŠ, Vlašim, Březinská 1702 a sídlíme v ICSS Odlochovice.

Jako snad každý člověk máme i my rádi předvánoční období a moc si ho užíváme. Ještě před začátkem adventu jsme se pustili do výroby různých ozdob a dekorací. Současně si připomněli hodnotu vánočních tradic a zvyků, které, ač vznikly v dávné minulosti, zachováváme a udržujeme dodnes. Také jsme si povídali o důležitosti přátelství, o soudržnosti rodiny, školních a pracovních kolektivů, o lidské sounáležitosti, která by měla být prioritou každého z nás.

Vyzdobili jsme si třídy, nádvoří ICSS i kapli sv. Jana Nepomuckého. Společně pečeme dobroty, tančíme a cvičíme, recitujeme básničky a písničky s vánoční tématikou. Prostě si předvánoční období maximálně užíváme. Jen s trochou obavy se těšíme na Mikuláše, anděla a čerty.

Poslední školní den si při besídce rozdáme dárečky a začneme se těšit na Ježíška, na celkové zklidnění a pohodu vánočních svátků.