Základní škola, Vlašim, Březinská 1702, Vlašim 258 01

Naše škola

Speciální pedagog a jeho asistent

V každé třídě pracuje speciální pedagog se svým asistentem. To umožňuje přistupovat ke každému dítěti individuálně dle jeho potřeb.

Malé třídy

V našich běžných třídách je maximálně 10 dětí.Ve speciálních třídách pro těžce mentálně postižené je pouze 5 dětí.

Příprava na navazující studium

Po absolvování povinné školní docházky od nás děti odcházejí do různých učebních oborů, s jejichž výběrem jim pomáháme.

Kontakt

Kontakty
Adresa