Co se u nás děje?

Vystoupení žáků hudebně dramatického kroužku z MěDDM Vlašim v ZŠ Vlašim Březinská

Nádherný předvánoční čas do naší školy přišly zpříjemnit děti z hudebně dramatického
kroužku MěDDM Vlašim pod vedením paní učitelek Mgr. Jany Jeništové a Jany Filipové.
Připravily si pro nás pásmo nejenom vánočních písní, koled a básní, ale předvedly i
gymnastické cvičení. Všem se nám vystoupení moc líbilo a na závěr jsme si všichni společně
zazpívali. Výše jmenovaným paní učitelkám patří veliké díky a těšíme se na další vystoupení.

Tradiční vánoční jarmark

Tradiční vánoční jarmark v Odlochovicích aneb na našem odloučeném pracovišti. Každoročně si děti
v rámci tvořivých dílen připravují společně se svými učitelkami a asistentkami vánoční výrobky, které
pak vystavují a popřípadě i prodávají na vánočním jarmarku v Odlochovicích.