Základní škola Vlašim, Březinská 1702

Co se u nás děje?

1.červen – DEN DĚTÍ

Vzhledem k současným protiepidemickým opatřením, oslavila každá třída tento den odděleně a podle svého plánu. Jedna třída šla na pěší výlet, druhá si dělala táborák,

Zobrazit »

Tkaní na stolním stavu

V naší školní družině pracuje kroužek Tkaní, kde se žáci učí základům tkaní na stolním stavu. Seznamují se zde s různými tkalcovskými technikami a tkají

Zobrazit »

Předvánoční čas na naší škole

V době, kdy se většina žáků na základních školách učí distančně, pracují naši žáci ve svých třídách podle klasického rozvrhu, tedy výuka probíhá prezenčně. Jsme totiž

Zobrazit »

ČERT A MIKULÁŠ

4.12. naši školu navštívil ČERT S MIKULÁŠEM. Nejzlobivější z nás si chtěl čert odnést s sebou do pekla, ale když jsme mu slíbili, že se

Zobrazit »

Dopravní dopoledne

23.9. 2020 jsme navštívili DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ ve Vlašimi, kde byl pro naše žáky připraven zajímavý program. Žáci si zde prověřili své vědomosti z dopravní výchovy

Zobrazit »

Rekonstrukce školy

Budova naší školy prochází celkovou rekonstrukcí. V současné době byla dokončena oprava sociálních zařízení ve všech patrech, zařízení byla již velmi zastaralá a nevyhovující současným hygienickým

Zobrazit »